Сайт на Ася Пенчева

Още един поглед

За горещия картоф, професионализма и умението да се информира коректно

Александър НЕДЕЛЧЕВ,
зам.-кмет на община Русе по „Икономика, инвестиции и собственост“
Ако сградите и теренът на у-ще „Кирил и Методий“ са общинска собственост към 19.08.2008г., ще дам месечната си заплата на журналистката Ася Пенчева. Ако не са – нека тя даде своята на някое социално заведение.

По повод уводната публикация от вчерашния брой на в-к „Утро“ се налага да ползвам правото си на отговор, тъй като в нея се съдържат редица неверни твърдения. По този начин се дезинформират читателите на един уважаван вестник и се уронва авторитетът му като медия.
Т В Ъ Р Д Е Н И Я Т А
в материала на г-жа Ася Пенчева, които не отговарят на истината са следните:
- Няма заповед на бившия министър Даниел Вълчев, според която сградата на закритото през 2006 г. ПУ Д Св.Св. Кирил и Методий“ от 19.08.2008 г. става публична общинска собственост.
- Няма правен механизъм, според който имотите на едно закрито държавно училище автоматично да стават публична общинска собственост
- Няма как Община Русе да предприема мерки по опазването и използването на имоти – държавна собственост и да харчи пари от общинския бюджет за поддръжка и охрана на сградите.
Накратко изложени,
фактите по тази „сага“ са следните:
   Със Заповед РД-14-143от 11.07.2006 г./обн. В ДВ бр.62/09.08.2006г/ министърът на образованието и науката закрива ПУ ДСв.св. Кирил и Методий“-Русе. В т. 2 на заповедта се казва: “ Имуществото на закритото Помощно училище се предоставя на ПУ „Д-р Петър Берон“-Русе. Забележете – имуществото, а не имотите и имуществото!

……………………………. много е дълго и скучно, затова го съкращавам /б.а./
С А ГА    И М А,
но за нея Община Русе няма вина. Упражнението „Дпрехвърляне на горещи картофи“ никога не е било част от стила на работа на общинската администрация. В държавата ни си има закони, правила и ясно разписани правомощия на всяка институция и орган. Особено по отношение на имотите и тяхната собственост.
   Вече сме изпратили писмо до министър Фандъкова с приложени към него 14 документа и с искане за становище по отношение на имотите на закритото ПУ „Св.св. Кирил и Методий“ и собствеността върху тях.

Етикети:, ,

Posted in Властта 14 years, 7 months ago at 18:18.

Add a comment

No Replies

Ще се радвам да видя вашия коментар!


Вашия коментар